ProfMath

Veli-Matti Taavitsainen

ProfMath > Asiantuntijat

Veli-Matti Taavitsainen, FT

Työhistoria

Päätoimet

 • Tutkijana Geodeettisella laitoksella 1978-1981
 • Tutkijana Kemira Oy:ssä 1981-1995
 • Yliopettajana EVTEK-ammattikorkeakoulussa 1995-2007
 • Yliopettajana Metropolia-ammattikorkeakoulussa 2007-2018

Sivutoimet

 • Kouluttajana AEL:ssä, saanut AEL:n hopeisen ansiomerkin
 • Kouluttajana ja konsulttina eri yrityksissä ja tutkimusyksiköissä liittyen seuraaviin aiheisiin:
  • Tilastolliset menetelmät
  • Tilastollinen koesuunnittelu
  • Matemaattinen mallinnus
  • Tilastomatemaattiset ohjelmistot (MATLAB, Excel, R)
 • Dosenttina Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (LUT) 2013-

Tutkimustyö

 • Veli-Matti Taavitsaisen tieteellinen tutkimus on keskittynyt soveltavaan tilastotieteeseen, kemometriaan, matemaattiseen mallinnukseen ja tilastolliseen koesuunnitteluun.
  Lähes kaikki julkaistut tutkimukset liittyvät prosessiteollisuuden sovelluksiin. Julkaisut löytyvät helpoiten ResearchGate:stä.
  Tutkimustyön tuloksena on syntynyt muutamia uusia menetelmiä kuten epälineaarinen PLS (nonlinear partial least squares), implisiittinen kalibrointi (implicit calibration) ja rationaalifunktioharjanneregressio (rational function ridge regression).
  Kemometrisesta tutkimuksestaan hän on saanut tunnustuksena kultaisen Herman Wold -mitalin 2017.

EN